Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

01.VII.18.ZO zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 24 lipca 2018r. Godzina bez zmian.
 
 
Termin składania ofert: 
do 23 lipca 2018r. do godz. 10:00
16 lipca 2018
Czytaj więcej o: 01.VII.18.ZO zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych

53.V.18.ZO zakup wraz z dostawą serwet

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 24 lipca 2018r. Godzina bez zmian.
 
 
Termin składania ofert: 
do 23 lipca 2018r. do godz. 13:00
16 lipca 2018
Czytaj więcej o: 53.V.18.ZO zakup wraz z dostawą serwet

157/2018/N/Opole - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.

 Dokument dotyczace postępowania znajdują się na stronie :https://suprabrokers.pl/node/418

 

Termin składania ofert: do 21 sierpnia 2018r. do godz. 10.30

Ogłoszenie o zamówieniu

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:305826-2018:TEXT:PL:HTML

 

 

16 lipca 2018
Czytaj więcej o: 157/2018/N/Opole - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.

PN.D.DT.22.18_Zakup i dostawa materiałów technicznych ogólnego stosowania do prac remontowych i konserwacyjnych przez okres 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 23 lipca 2018r. do godz. 10.00

 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=05cb3062-bb70-44b1-9a25-ec8eb0f77c6d

 

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: PN.D.DT.22.18_Zakup i dostawa materiałów technicznych ogólnego stosowania do prac remontowych i konserwacyjnych przez okres 12 miesięcy

PN.D.BO.24.18 Zakup wraz z dostawą endoprotez stawu biodrowego w ramach zabezpieczenia komisowego Bloku Operacyjnego

Termin składania ofert: do 23 lipca 2018r. do godz. 10.30

Ogłoszenie o zamówieniu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3effdf73-c0f6-4eea-9fef-c6d9b798343a

 

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: PN.D.BO.24.18 Zakup wraz z dostawą endoprotez stawu biodrowego w ramach zabezpieczenia komisowego Bloku Operacyjnego