Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

DLG.39.541.55/16 zakup i dostawa artykułów gospodarczych

Zadanie 1 - żelazko parowe + deska do prasowania Zadanie 2 - drabina składana czterostopniowa Zadanie 3 - kubek z wycięciem na nos, uchwyt na kubek Zadanie 4 - art. cateringowe j.u. Zadanie 5 - tacki, koszyki, miski Zadanie 6 - termometr pokojowy Zadanie 7 - wycieraczka, ociekacz do butów Zadanie 8 - zasłonka prysznicowa Zadanie 9 - mata pod krzesło obrotowe Zadanie 10 - olej parafinowy

Termin składania ofert: 
Poniedziałek, 13 Czerwiec, 2016 - 10:30
 
Data zakończenia postępowania:
Środa, 29.06.2016 r. godz. 13:53
6 czerwca 2016
Czytaj więcej o: DLG.39.541.55/16 zakup i dostawa artykułów gospodarczych

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badan i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegołowych warunków konkursu ofert

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

ul. A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

 

Oferty na wykonywanie badańzww zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami
w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

  • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
    27 sierpnia 2004 r.
  • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 2 lat począwszy od 1 czerwca 2016 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerami telefonu 77/44 33 105 – kierownik Violetta Unold lub 77/44-33-132 – starszy inspektor Justyna Bem.

 

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofertz pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 

Termin składania ofert do dnia 17.06.2016 r.

 

 

3 czerwca 2016
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badan i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegołowych warunków konkursu ofert

DLG.39.550.66/16 zakup i dostawa materiałów elektrycznych

Termin składania ofert: 
Czwartek, 9 Czerwiec, 2016 - 10:00
3 czerwca 2016
Czytaj więcej o: DLG.39.550.66/16 zakup i dostawa materiałów elektrycznych

Konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

ul. A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii mogą składać lekarze posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w ww. dziedzinie.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 lipca 2016 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold, 77/44-33-132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresieanestezjologii i intensywnej terapii” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 15.06.2016 r. do godz.1200.

3 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

DLG.39.546.48.2/16 Zakup i dostawa opatrunków

Termin składania ofert: 
Wtorek, 7 Czerwiec, 2016 - 11:00
Data zakończenia postępowania: 16.06.2016 r. godz. 10:35
2 czerwca 2016
Czytaj więcej o: DLG.39.546.48.2/16 Zakup i dostawa opatrunków