Jesteś tutaj: Start / Kadry / Konkurs ofert

Konkurs ofert

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarzadzanie

2017-12-08

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

                                                                                                                                                          A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1.  udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania działalnością Zakładu  Medycyny Nuklearnej,
 2. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania Oddziałem Chorób Zakaźnych,
 3. wykonywania i opisywania badań z zakresu diagnostyki obrazowej, wykonywania  
  biopsji pod kontrolą USG, konsultacji radiologiczno-klinicznej oraz zarządzania Działem Diagnostyki Obrazowej,

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania działalnością Zakładu  Medycyny Nuklearnej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej,
 2. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania Oddziałem Chorób Zakaźnych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych,
 3. wykonywania i opisywania badań z zakresu diagnostyki obrazowej, wykonywania biopsji pod kontrolą USG oraz konsultacji radiologiczno-klinicznej oraz zarządzania Działem Diagnostyki Obrazowej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiodiagnostyki,

                                                                                                                 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 stycznia 2018 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/ 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………………………………” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 20.12.2017 r. do godziny 1200

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarzadzanie

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2017-11-24

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w sprawie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej,
 2. chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 3. chirurgii urazowo – ortopedycznej w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 4. endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz
  w poradni endokrynologicznej,
 5. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 6. pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 7. kardiologii w poradni kardiologicznej, a także w zakresie wykonywania badań
  kardiologicznych oraz udzielania konsultacji kardiologicznych,
 8. pomocy psychologicznej.

 

 

zostaje przesunięty z dnia 11.12.2017 r. na dzień 14.12.2017 r. na godzinę 13:00, w związku z tym oferty można składać do dnia 14.12.2017 r. do godziny 12:00.

 

 

 

 

Termin składania ofert do 14.12.2017 r. do godziny 12:00

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej,
 2. chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 3. chirurgii urazowo – ortopedycznej w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 4. endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz
  w poradni endokrynologicznej,
 5. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 6. pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 7. kardiologii w poradni kardiologicznej, a także w zakresie wykonywania badań
  kardiologicznych oraz udzielania konsultacji kardiologicznych,
 8. pomocy psychologicznej.

 

 Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej – mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej,
 2. chirurgii urazowo – ortopedycznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 3. chirurgii urazowo – ortopedycznej w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 4. endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz w poradni endokrynologicznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii,
 5. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalisty I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w dziedzinie,
 6. pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w dziedzinach,
 7. kardiologii w poradni kardiologicznej, a także z zakresu wykonywania badań kardiologicznych oraz udzielania konsultacji kardiologicznych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii,
 8. pomocy psychologicznej mogą składać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia.
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:14923