Jesteś tutaj: Start / Kadry / konkurs ofert

konkurs ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

konkurs ofert na: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie działalnością oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych.

2021-09-17

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie działalnością oddziału anestezjologii i intensywne terapii,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie działalnością oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
    terapii,
  2. chorób zakaźnych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych.

 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 października 2021 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o., przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w SWKO, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert. 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do 27 września 2021 r.
do godziny 1000

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 27 września  2021 r. o godz. 11:00

Czytaj więcej o: konkurs ofert na: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie działalnością oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:59009