Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.

Konkurs ofert

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:1.anestezjologii i intensywnej terapii,2.udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ortop.

2018-01-16

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. anestezjologii i intensywnej terapii,
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. anestezjologii i intensywnej terapii mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii urazowo – ortopedycznej.

 

Umowa może zostać zawarta:

  • w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii – od 1 lutego 2018 roku,
  • w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – od 1 marca 2018 roku.

 

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie……………………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 29.01.2018 r. do godziny 1200

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:1.anestezjologii i intensywnej terapii,2.udzielania świadczeń zdrowotnych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ortop.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15664