Jesteś tutaj: Start / Kadry / Archiwum

Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

konkurs ofert w zakresie: 1.endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii, 2. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym, 3.pełnienia dyzurów medycznych w oddziale chorób wewn.

2016-08-22

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych
  pododdziale endokrynologii,
 2. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym,
 3. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych.

                                                                                                                                

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii;
 2. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych;
 3. pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych;

Umowa może zostać zawarta: 

 • w zakresie endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii na okres 3 lat począwszy
  od 1 września br.
 • w pozostałych zakresach na okres 3 lat począwszy od 1 października br.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych  i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold oraz 77/44 33 132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie…………………………….” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 29.08.2016 r. godz. 1200

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

 

Udzielający zamówienia zastrzega, iż nie jest możliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 29.08.2016 r. o godz. 1300.

Dokonując porównania ofert w toku postępowania konkursowego Komisja kieruje się następującymi kryteriami wyboru ofert:

 • jakością
 • kompleksowością
 • dostępnością,
 • ciągłością
 • ceną

- udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej o: konkurs ofert w zakresie: 1.endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii, 2. chorób wewnętrznych w szpitalnym oddziale ratunkowym, 3.pełnienia dyzurów medycznych w oddziale chorób wewn.

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

2016-07-08

Konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

2016-06-03

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

ul. A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii mogą składać lekarze posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w ww. dziedzinie.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 lipca 2016 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold, 77/44-33-132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresieanestezjologii i intensywnej terapii” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 15.06.2016 r. do godz.1200.

Czytaj więcej o: Konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10395