Jesteś tutaj: Start / Kadry

Kadry

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala wojewódzkiego w Opolu

2020-02-13

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

  

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny ratunkowej.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 marca 2020 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, pod numerem telefonu: 44-33-132 specjalista Justyna Bem – Cisek.

     

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 27 lutego 2020 r. do godz. 15:00

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert. 

 

Udzielający zamówienia zastrzega, iż nie jest możliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 10:00.

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala wojewódzkiego w Opolu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-08
Data publikacji:2016-06-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7257