Archiwum przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PN.RB.DT.2.19_Przebudowa z rozbudową budynku głównego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.

2019-03-21

PNE.D.AS.38.18 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz leków

2018-12-14

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177716-2019:TEXT:PL:HTML

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:585-2019:TEXT:PL:HTML

 

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2019r. do godz. 10:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:547812-2018:TEXT:PL:HTML

 

PN.D.AS.5.19 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych

2019-02-18

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/d601abf0-fe56-42bb-8eaf-1bac2037e633

 

Termin składania ofert: do 28 lutego 2019r. do godz. 10:30

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d1d0378d-1e77-43ee-8b4a-180dcbde6020

 

Termin składania ofert: do 26 lutego 2019r. do godz. 10:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/62d85340-92ba-4bf6-9f0f-1fe65ca944b

Ogłoszenie o zamówieniu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1677083b-c7de-4387-8c80-2f43a10f9239

PN.RB.DT.1.19_PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW PULMONOLOGII I DERMATOLOGII WRAZ Z MONTAŻEM NOWEGO I WYMIANĄ ISTNIEJĄCYCH DŹWIGÓW

2019-02-13

PN.D.ZDL.4.19 Zakup odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń hormonów, antygenów, przeciwciał

2019-02-12

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8358aac8-a1d5-4e92-880f-a2beee089a47

 

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2019 r. do godz. 10:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8358aac8-a1d5-4e92-880f-a2beee089a47

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:20227