Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PLAN POSTĘPOWAŃ o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

20 stycznia 2023
Czytaj więcej o: PLAN POSTĘPOWAŃ o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

ogłoszenie konkursu ofert

13 stycznia 2023
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

Oferta pracy na stanowisko pielęgniarka operacyjna / pielęgniarz operacyjny

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Oferta pracy na stanowisko pielęgniarka operacyjna / pielęgniarz operacyjny

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. oraz SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii

Powiększ zdjęcie Ogłoszenie o wyniku konkursu
5 listopada 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. oraz SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii

Skargi i wnioski. Komisja etyczna

1. W przypadku skarg dotyczących niewłaściwego zachowania personelu medycznego – w pierwszej kolejności można interweniować u bezpośredniego przełożonego tego pracownika, którym jest:

w szpitalu – ordynator, oddziałowa pielęgniarka, dyrektor szpitala,

w poradni/zakładzie/pracowni – pielęgniarka przełożona,kierownik/dyrektor przychodni.

Są to działania najszybsze i często przynoszące zamierzony skutek.

2. W zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu skargę można złożyć:

U Szpitalnego Rzecznika Praw Pacjenta

pisemnie:
składając w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu: ul. Kośnego 53, I p
przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Szpital Wojewódzki Sp z o.o. , ul. Kośnego 53, 45-372 OPOLE
za pośrednictwem poczty e-mail: rzecznikpacjenta@szpital.opole.pl

ustnie:
osobiście do protokołu: pok. 7 w budynku Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53 (parter)
telefonicznie do protokołu: 77 443 30 11(godz.8.00-14.00)

W skardze należy podać dane i kontakt do osoby skarżącej się. W przypadku braku tych danych i braku możliwości ich uzupełnienia – skarga nie będzie rozpoznana.Skarga nieposiadająca braków formalnych rozpatrywana jest bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca. W postępowaniu skargowym zastosowanie mają przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.

3. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony zdrowia (w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące jakości świadczeń medycznych, dostępności do świadczeń medycznych lub odpłatności za świadczenia medyczne) jest łamane – możesz także złożyć skargę w oddziale wojewódzkim Funduszu – Sekcja Skarg i Wniosków oraz Monitorowania List Oczekujących.
e-mail:swl@nfz-opole.pl

Więcej informacji:

infolinia: TIP 800 190 590

 

W Szpitalu działa Komisja Etyczna. Zajmuje sie ona rozwiązywaniem problemów natury etycznej, takż ena linii personel/pacjent. Kontakt: Szpitalny Rzecznik Praw Pacjenta - 77 44 33 011 (8.00-14.00, pon-pt.)

28 października 2021
Czytaj więcej o: Skargi i wnioski. Komisja etyczna