Jesteś tutaj: Start / Dla pacjenta / Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PRAWA PACJENTA - informacja o prawach pacjenta opracowana na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z dnia 31 marca 2009r.).

Skargi i wnioski. Komisja etyczna

2021-10-28

1. W przypadku skarg dotyczących niewłaściwego zachowania personelu medycznego – w pierwszej kolejności można interweniować u bezpośredniego przełożonego tego pracownika, którym jest:

w szpitalu – ordynator, oddziałowa pielęgniarka, dyrektor szpitala,

w poradni/zakładzie/pracowni – pielęgniarka przełożona,kierownik/dyrektor przychodni.

Są to działania najszybsze i często przynoszące zamierzony skutek.

2. W zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu skargę można złożyć:

U Szpitalnego Rzecznika Praw Pacjenta

pisemnie:
składając w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu: ul. Kośnego 53, I p
przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Szpital Wojewódzki Sp z o.o. , ul. Kośnego 53, 45-372 OPOLE
za pośrednictwem poczty e-mail: rzecznikpacjenta@szpital.opole.pl

ustnie:
osobiście do protokołu: pok. 7 w budynku Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53 (parter)
telefonicznie do protokołu: 77 443 30 11(godz.8.00-14.00)

W skardze należy podać dane i kontakt do osoby skarżącej się. W przypadku braku tych danych i braku możliwości ich uzupełnienia – skarga nie będzie rozpoznana.Skarga nieposiadająca braków formalnych rozpatrywana jest bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca. W postępowaniu skargowym zastosowanie mają przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.

3. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony zdrowia (w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące jakości świadczeń medycznych, dostępności do świadczeń medycznych lub odpłatności za świadczenia medyczne) jest łamane – możesz także złożyć skargę w oddziale wojewódzkim Funduszu – Sekcja Skarg i Wniosków oraz Monitorowania List Oczekujących.
e-mail:swl@nfz-opole.pl

Więcej informacji:

infolinia: TIP 800 190 590

 

W Szpitalu działa Komisja Etyczna. Zajmuje sie ona rozwiązywaniem problemów natury etycznej, takż ena linii personel/pacjent. Kontakt: Szpitalny Rzecznik Praw Pacjenta - 77 44 33 011 (8.00-14.00, pon-pt.)

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3615