Podstawowe zadania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakres działania Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.:

 

1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stacjonarnej;

2)    udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych;

3)    udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych;

4)    prowadzenie działalności diagnostycznej;

5)    prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej;

6)    prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej;

7)    świadczenie usług farmaceutycznych w aptece szpitalnej;

8)    promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;

9)    realizacja programów zdrowotnych;

10)   uczestniczenie w programach naukowych, pracach badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;

11)   uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób  wykonujących zawód medyczny poprzez realizowanie praktyk, specjalizacji i staży, szkoleń;

12)   realizacja przewidzianych przepisami prawa zadań na potrzeby obronne państwa;

13)   prowadzenie innej działalności określonej jako przedmiot działalności Szpitala Wojewódzkiego w Opolu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Akcie Założycielskim;

14)   inne zadania, nie wymienione w niniejszym ustępie, a wynikające z obowiązujących przepisów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3395