Podstawy prawne funkcjonowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą posiadającym osobowość prawną i prowadzącym działalność na podstawie:

1)   ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm),

2)   ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.);

3)   ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r. poz. 159z późn. zm.);

4) ustawa z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1030 z późn. zm.);

5)   Akt Założycielski Szpitala Wojewódzkiego w Opolu spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, zwany dalej Aktem Założycielskim. 

 

Szpital posiada wpis do:

  1. Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000592388,
  2. Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009565

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3558