Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

45.VII.18.ZO zakup wraz z dostawą prześcieradeł ochronnych

Termin składania ofert: 
do 17 sierpnia 2018r. do godz. 11:00
10 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: 45.VII.18.ZO zakup wraz z dostawą prześcieradeł ochronnych

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Umowa może zostać zawarta od 1 września 2018 roku na okres do 3 lat.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapiiw sekretariacie szpitala w terminie do dnia 22.08.2018 r. do godziny 1200

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu oferti są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

 

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 22.08.2018 r. o godz. 1300.

9 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

PNE.D.AS.26.18 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w terapii WZW

Termin składania ofert: do 11 września 2018r. do godz. 10:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:338264-2018:TEXT:PL:HTML

 

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: PNE.D.AS.26.18 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w terapii WZW

PN.D.ZDL.27.18 Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą wieloparametrowego analizatora do oznaczania gazometrii, elektrolitów i metabolitów

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert z dnia „17 sierpnia 2018r.” do godz. 10:30 na dzień „21 sierpnia 2018r.” do godz. 8:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/19b66d91-f9a8-4645-9c90-d76c32913e5c

Termin składania ofert: do 17 sierpnia 2018r. do godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=673be34d-c8a5-4fae-9f7c-c107225eb93e

 

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: PN.D.ZDL.27.18 Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą wieloparametrowego analizatora do oznaczania gazometrii, elektrolitów i metabolitów

PN.D.BO.16.2.18 Zakup wraz z dostawą materiałów zespalających

Termin składania ofert: do 7 sierpnia 2018r. do godz. 10:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=353c2d45-ea8b-46f0-8547-6870aba7dcf2

 

27 lipca 2018
Czytaj więcej o: PN.D.BO.16.2.18 Zakup wraz z dostawą materiałów zespalających