Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

07.XII.17 zakup wraz z dostawą strzykawek 50/60ml kompatybilnych i skalibrowanych z systemem pomp infuzyjnych PERFUSOR SPACE firmy Braun

Termin składania ofert: 
do 20 Grudnia, 2017 - 12:00
15 grudnia 2017
Czytaj więcej o: 07.XII.17 zakup wraz z dostawą strzykawek 50/60ml kompatybilnych i skalibrowanych z systemem pomp infuzyjnych PERFUSOR SPACE firmy Braun

49.XI.17 zakup wraz z dostawą artykułów gospodarczych

Termin składania ofert zmienia się z „ 15 grudnia 2017 r. godz. 11:00” na „19 grudnia 2017 r. godz. 13:00
 
Termin składania ofert: 
do 15 Grudnia, 2017 - 11:00
12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: 49.XI.17 zakup wraz z dostawą artykułów gospodarczych

62.XI.17 zakup wraz z dostawą chemii profesjonalnej i środków eksploatacyjnych

Termin składania ofert: 
do 18 Grudnia, 2017 - 11:00
12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: 62.XI.17 zakup wraz z dostawą chemii profesjonalnej i środków eksploatacyjnych

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarzadzanie

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

                                                                                                                                                          A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1.  udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania działalnością Zakładu  Medycyny Nuklearnej,
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania Oddziałem Chorób Zakaźnych,
  3. wykonywania i opisywania badań z zakresu diagnostyki obrazowej, wykonywania  
    biopsji pod kontrolą USG, konsultacji radiologiczno-klinicznej oraz zarządzania Działem Diagnostyki Obrazowej,

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania działalnością Zakładu  Medycyny Nuklearnej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej,
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzania Oddziałem Chorób Zakaźnych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych,
  3. wykonywania i opisywania badań z zakresu diagnostyki obrazowej, wykonywania biopsji pod kontrolą USG oraz konsultacji radiologiczno-klinicznej oraz zarządzania Działem Diagnostyki Obrazowej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiodiagnostyki,

                                                                                                                 

Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat począwszy od 1 stycznia 2018 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/ 44-33-132 – Specjalista Justyna Bem – Cisek.

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………………………………” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 20.12.2017 r. do godziny 1200

 

8 grudnia 2017
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarzadzanie

PN.U.DLG.5.17 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.

Termin składania ofert zmienia się z „ 18 grudnia 2017 r.” na „22 grudnia 2017 r.” Godziny pozostają bez zmian

Termin składania ofert : do 18.12.2017r. do godz. 11:00

 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1464c4-3a58-4b57-8a10-e30d05a5d7f3

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: PN.U.DLG.5.17 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.