Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

30.VIII.19.ZO zakup wraz z dostawą pojemników z formaldehydem

Termin składania ofert: do 27 sierpnia 2019r. do godz. 11:00

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: 30.VIII.19.ZO zakup wraz z dostawą pojemników z formaldehydem

PN.U.DLG.5.19_Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania/przetwarzania niebezpiecznych odpadów medycznych zakaźnych i niebezpiecznych odpadów medycznych oraz innych niż niebezpiecznych odpadów ... przez okres 12 m-cy

Termin składania ofert: do 21 sierpnia 2019r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c6bc06ae-8605-4a5c-acdc-c4569524ab64

 

13 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: PN.U.DLG.5.19_Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania/przetwarzania niebezpiecznych odpadów medycznych zakaźnych i niebezpiecznych odpadów medycznych oraz innych niż niebezpiecznych odpadów ... przez okres 12 m-cy

25.VII.19.ZO zakup wraz z dostawą narzędzi do endoskopii

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 21 sierpnia 2019r. do godz. 12:00

Termin składania ofert: do 19 sierpnia 2019r. do godz. 12:00

13 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: 25.VII.19.ZO zakup wraz z dostawą narzędzi do endoskopii

23.VII.19.ZO zakup wraz z dostawą jednorazowych elektrod neutralnych

Termin składania ofert: do 19 sierpnia 2019r. do godz. 13:00

13 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: 23.VII.19.ZO zakup wraz z dostawą jednorazowych elektrod neutralnych

PNE.D.AS.25.19 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych

Termin składania ofert: do 6 września 2019r. do godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369123-2019:TEXT:PL:HTML

 

6 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: PNE.D.AS.25.19 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych