Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

38.III.18.ZO zakup wraz z dostawą kart Athena ID Protect Laser

Termin składania ofert: 
do 23 kwietnia 2018r. do godz. 12:00
19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: 38.III.18.ZO zakup wraz z dostawą kart Athena ID Protect Laser

PN.D.AS.11.18 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, pakietów sterylnych oraz środków do pielęgnacji pacjentów

Termin składania ofert: 
do 26 kwietnia 2018r. do godz. 13:00
 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e7093fa5-f468-4c63-a7c1-16576125c41b

 

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: PN.D.AS.11.18 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, pakietów sterylnych oraz środków do pielęgnacji pacjentów

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego poza godzinami normalnej ordynacji Szpitala.

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

ul. A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego poza godzinami normalnej ordynacji Szpitala.

 

 

 

17 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego poza godzinami normalnej ordynacji Szpitala.

28.2.III.18.ZO wykonanie ciepłego i zielonego dachu

Termin składania ofert: 
do 20 kwietnia 2018r. do godz. 10:00
16 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: 28.2.III.18.ZO wykonanie ciepłego i zielonego dachu

PN.D.LN.10.18 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

12 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: PN.D.LN.10.18 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku