Jesteś tutaj: Start

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10. poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Szpitala - w szczególności informacje o statusie prawnym Szpitala, przedmiocie działalności, komórkach zarządzających Szpitalem, trybie działalności jednostek organizacyjnych tj. oddziałów, poradni, laboratoriów, pracowni, Apteki Szpitalnej oraz Izby Przyjęć, strukturze własności, organizowanych przetargach, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych.

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PN.D.SD.14.17_Zakup i dostawa 3 sztuk aparatów do hemodializy wraz z sukcesywną dostawą sprzętu zużywalnego dla potrzeb Stacji Dializ przez okres 48 m-cy

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: PN.D.SD.14.17_Zakup i dostawa 3 sztuk aparatów do hemodializy wraz z sukcesywną dostawą sprzętu zużywalnego dla potrzeb Stacji Dializ przez okres 48 m-cy

PN.D.BO.13.17_Zakup i dostawa implantów endoprotezy stawu kolanowego i stawu barkowego w ramach zabezpieczenia komisowego Bloku Operacyjnego przez okres 12 miesięcy

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 28 kwietnia 2017r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: do 24 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00

 http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=37584bbc-7a5e-4bca-a62b-1f8172764dc3&path=2017%5c04%5c20170414%5c67073_2017.html

 

14 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: PN.D.BO.13.17_Zakup i dostawa implantów endoprotezy stawu kolanowego i stawu barkowego w ramach zabezpieczenia komisowego Bloku Operacyjnego przez okres 12 miesięcy

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z w/w zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

  1. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
    27 sierpnia 2004r.
  2. Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
  3. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

którzy mają zawarte umowy na wykonywanie opisów badań z zakresu diagnostyki obrazowej w oparciu o teleradiologię, z co najmniej trzema podmiotami leczniczymi.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowa z oferentem zostanie podpisana na ceny jednostkowe brutto.

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 01.06.2017 roku.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 19.04.2017 r. do godziny 11:00.

12 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z w/w zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

  1. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
    27 sierpnia 2004r.
  2. Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
  3. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

którzy mają zawarte umowy na wykonywanie opisów badań z zakresu diagnostyki obrazowej w oparciu o teleradiologię, z co najmniej trzema podmiotami leczniczymi.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowa z oferentem zostanie podpisana na ceny jednostkowe brutto.

Umowa może być zawarta na okres 3 lat począwszy od 01.05.2017 roku.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 11.04.2017 r. do godziny 11:30.

5 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą

PN.D.ZDL.11.17_Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą zamkniętego systemu Real-Time PCR dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 12 m-cy

Data zakończenia postępowania:
18 Kwietnia, 2017 - 14:14

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 10 kwietnia 2017r. do godz. 11:00

 

Termin składania ofert: do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=93232b31-5b90-40a0-b27a-84b80da731db&path=2017%5c03%5c20170330%5c55225_2017.html

 

 

30 marca 2017
Czytaj więcej o: PN.D.ZDL.11.17_Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą zamkniętego systemu Real-Time PCR dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 12 m-cy