Jesteś tutaj: Start / Kadry / Archiwum

Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii

2017-04-12

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z w/w zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

 1. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004r.
 2. Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
 3. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

którzy mają zawarte umowy na wykonywanie opisów badań z zakresu diagnostyki obrazowej w oparciu o teleradiologię, z co najmniej trzema podmiotami leczniczymi.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowa z oferentem zostanie podpisana na ceny jednostkowe brutto.

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 01.06.2017 roku.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 19.04.2017 r. do godziny 11:00.

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą

2017-04-05

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z w/w zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

 1. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004r.
 2. Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
 3. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

którzy mają zawarte umowy na wykonywanie opisów badań z zakresu diagnostyki obrazowej w oparciu o teleradiologię, z co najmniej trzema podmiotami leczniczymi.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowa z oferentem zostanie podpisana na ceny jednostkowe brutto.

Umowa może być zawarta na okres 3 lat począwszy od 01.05.2017 roku.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 11.04.2017 r. do godziny 11:30.

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii

2017-03-09

W związku ze zmianami w szczegółowych warunkach konkursu ofert i we wzorze umowy Szpital Wojewódzki w Opolu zmienia termin składania i otwarcia ofert.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. informuje, o zmianie terminu składania
i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 29.03.2017 do godziny 12:00. Termin otwarcia ofert: 29.03.2017 godz. 13:00.

 

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.


ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z w/w zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone:

 1. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004r.
 2. Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
 3. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.

którzy mają zawarte umowy na wykonywanie opisów badań z zakresu diagnostyki obrazowej w oparciu o teleradiologię, z co najmniej trzema podmiotami leczniczymi.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowa z oferentem zostanie podpisana na ceny jednostkowe brutto.

Umowa może być zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 maja 2017 roku.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 23.03.2017 r. do godziny 1200

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodznie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

2017-03-08

 

 

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. informuje, o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 22.03.2017  do godziny 10:30. Termin otwarcia ofert: 22.03.2017 godz. 11:00.

 

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

 • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004 r.
 • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 1 roku począwszy od 1 kwietnia 2017 roku.

 

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/44-33-132 – st. inspektor Justyna Bem.

 

Czytaj więcej o: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodznie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrootnych z zakresu wykonywania badań i zabiegów endoskopowych u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewózkim w Opolu

2017-02-23

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

                                                                        A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań
i zabiegów endoskopowych u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu:

 

I EUS:

I.1. EUS,

I.2. EUS z biopsją,

II Drogi żółciowe i trzustka:

II.1. Usuwanie złogów z dróg żółciowych/trzustkowych wraz z procedurami powiązanymi (np. nacięcie brodawki Vatera),

II.2. Protezowanie dróg żółciowych/trzustkowych wraz z procedurami powiązanymi
(np. nacięcie brodawki Vatera) - proteza z tworzywa sztucznego,

II.3. Protezowanie dróg żółciowych/trzustkowych wraz z procedurami powiązanymi
(np. nacięcie brodawki Vatera) – proteza samorozprężalna,

II.4. Drenaż torbieli trzustki,

II.5. Usuwanie protez z dróg żółciowych i trzustki bez procedur powiązanych.

III Endoskopowe zabiegi przełyku:

III.1.Endoskopowe zabiegi przełyku bez protezowania,

III.2. Endoskopowe zabiegi przełyku z protezowaniem.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z ww. zakresu mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów
i spełniający wymagania określone:

 • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004r.
 • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
 • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.
Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrootnych z zakresu wykonywania badań i zabiegów endoskopowych u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewózkim w Opolu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10239