Jesteś tutaj: Start / Kadry / Archiwum

Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodznie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

2017-02-13

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone:

 • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004 r.
 • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 1 roku począwszy od 1 kwietnia 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Umowy z oferentami zostaną podpisane na ceny jednostkowe brutto.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu 77/44-33-132 – st. inspektor Justyna Bem.

 

Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert” z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

Czytaj więcej o: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych zgodznie z załacznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnetrznych pododdziale endokrynologii

2017-01-24

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz poradni endokrynologicznej.

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionym zakresie mogą składać lekarze posiadający specjalizację  w dziedzinie endokrynologii.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 marca 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 44-33-132 - inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w oddziale chorób wewnętrznych pododdziale endokrynologii oraz w poradni endokrynologicznej” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 06.02.2017 r. do godziny 1200

 

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w poradni endokrynologicznej oraz w oddziale chorób wewnetrznych pododdziale endokrynologii

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej

2016-12-22

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo – ortopedycznej.

                                                                                                                                

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo – ortopedycznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarze posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 stycznia 2017 r.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold oraz 77/44 33 132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 28.12.2016 r. godz. 900

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyzurów medycznych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

2016-12-19

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym

 

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w dziedzinach.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 stycznia 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, pod numerami telefonu: 44-33-105 – kierownik Violetta Sikorska lub 44-33-132 starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 28.12.2016 r. do godz. 9:00

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyzurów medycznych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. anestezjologii i intensywnej terapii, 2. diagnostyki obrazowej i radiologii.

2016-12-16

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. anestezjologii i intensywnej terapii,
 2. diagnostyki obrazowej i radiologii.

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. anestezjologii i intensywnej terapii mogą składać lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub w dziedzinie anestezjologii i reanimacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub w dziedzinie anestezjologii i reanimacji.
 2. diagnostyki obrazowej i radiologii mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 stycznia 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold, 77/44-33-132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……………” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 22.12.2016 r. do godz.1200.

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. anestezjologii i intensywnej terapii, 2. diagnostyki obrazowej i radiologii.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10240