Jesteś tutaj: Start / Kadry / Archiwum

Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyzurów medycznych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

2016-12-19

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym

 

 

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą składać lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarze w trakcie specjalizacji (ukończony, co najmniej 2 rok specjalizacji) w w/w dziedzinach.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 stycznia 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, pod numerami telefonu: 44-33-105 – kierownik Violetta Sikorska lub 44-33-132 starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w części zabiegowej w szpitalnym oddziale ratunkowym” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 28.12.2016 r. do godz. 9:00

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyzurów medycznych w części zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. anestezjologii i intensywnej terapii, 2. diagnostyki obrazowej i radiologii.

2016-12-16

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. anestezjologii i intensywnej terapii,
  2. diagnostyki obrazowej i radiologii.

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. anestezjologii i intensywnej terapii mogą składać lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub w dziedzinie anestezjologii i reanimacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub w dziedzinie anestezjologii i reanimacji.
  2. diagnostyki obrazowej i radiologii mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 stycznia 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold, 77/44-33-132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……………” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 22.12.2016 r. do godz.1200.

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. anestezjologii i intensywnej terapii, 2. diagnostyki obrazowej i radiologii.

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalym Oddziale Ratunkowym Szpitala wojewódzkiego w Opolu

2016-12-16

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

 

Ofertę może złożyć oferent legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych (zgodnie z art. 3 ust. 3 i 57 ust.1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Dz.U. Nr 191, poz.1410 późn. zm.).

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 stycznia 2017 roku.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, pod numerami telefonu: 44-33-105 – kierownik Violetta Unold lub 44-33-132 starszy inspektor Justyna Bem.

     

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 22.12.2016 r. do godz. 9:00

 

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalym Oddziale Ratunkowym Szpitala wojewódzkiego w Opolu

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

2016-08-22

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

                                                                                                                                

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 października 2016 r.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold oraz 77/44 33 132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 05.09.2016 r. godz. 1200

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej.

2016-08-23

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU sp. z o.o.

 A. Kośnego 53, 45-372 Opole, tel. 44-33-100

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej.

                                                                                                                                

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej mogą składać lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

 

Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat począwszy od 1 października 2016 r.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, przy ul. A. Kośnego 53 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz pod numerem telefonu: 77/ 44 33 105 – kierownik Violetta Unold oraz 77/44 33 132 – starszy inspektor Justyna Bem.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej. ” w sekretariacie szpitala w terminie do dnia 12.09.2016 r. godz. 1200

Formularz oferty oraz projekt umowy stanowią załącznik do szczegółowych warunków konkursu ofert i są udostępnione w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacji pok. nr 5 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce ogłoszenia – konkursy – kadry – konkurs ofert.  

Udzielający zamówienia zastrzega, iż nie jest możliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Dyrekcji Szpitala w dniu 12.09.2016 r. o godz. 1300.

Czytaj więcej o: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10982